Duurzaam

Als installatiebedrijf ontwerpen en bouwen we installaties die energie verbruiken. Met ons ontwerp en uitvoering hebben we dan ook een grote invloed op dit energieverbruik. Ons belangrijkste duurzame doel heeft daardoor wel vooral met energie te maken, namelijk het bouwen en ontwerpen van installaties met een geoptimaliseerd energieverbruik. De Trias Energetica is daarbij ons uitgangspunt.

De Trias Energetica, geïntroduceerd in 1996 door de TU Delft en het toenmalige Novem, is een eenvoudig handvat om tot een duurzaam en energiezuinig gebouw te komen. De Trias Energetica bestaat uit drie stappen:

  • stap 1, beperk de energievraag;
  • stap 2, gebruik duurzame energiebronnen;
  • stap 3, indien nog nodig gebruik eindige (fossiele) energiebronnen zo efficiënt en schoon mogelijk.

Zelf hebben we onze huisvesting volledig geoptimaliseerd. Sinds 2013 is de Zon Energie Centrale Schuddebeurs in bedrijf, een zonnestroom installatie met een vermogen van 25 kWp geïnstalleerd op het dak van ons bedrijfspand. We zetten elektrisch vervoer in die volledig op zonnestroom rijdt en hebben ons energie- en waterverbruik geminimaliseerd door slimme regelingen, besparende apparatuur en een mix van energiebronnen zoals bodemwarmte en hout. Een goed voorbeeld doet goed volgen!