Service en onderhoud

Als u een onderhoudsabonnement bij ons heeft afgesloten, staan wij voor u klaar om storingen op te lossen. CV-ketels en warmtepompen met een abonnement bewaken wij op afstand met behulp van de Smart Com Module. De kans op een storing of uitval wordt zo minimaal. 

Onze visie op service en onderhoud

Installaties hebben als doel condities te scheppen die ervoor zorgen dat gebouwen en de daarin ondergebrachte ruimten gebruikt kunnen worden. Gebruikt om te wonen, te werken, te recreëren en te bewaren. Gebruikt voor het primaire proces waarmee onze opdrachtgevers geld verdienen, of om maatschappelijk toegevoegde waarde te creëren voor de samenleving als geheel. Deskundig onderhoud is een belangrijk onderdeel voor het in stand houden van werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties, met als resultaat een minimaal te behalen aantal ongestoorde draaiuren voor de klimaatinstallaties en een gegarandeerde werking van veiligheidsinstallaties als dat nodig is. En mocht er onverhoopt een probleem optreden, dan is een serviceorganisatie met kennis van zaken, die binnen de kortst mogelijke tijd problemen oplost, een geruststellende gedachte.