ISDE-subsidie warmtepompen fors omhoog in 2022
23 december 2021 

ISDE-subsidie warmtepompen fors omhoog in 2022

De ISDE-subsidieregeling is het bekendste financiële stimulerings-instrument voor duurzame verwarmingstechnieken zoals warmtepompen. De komende jaren worden de subsidiebedragen en het het budget voor de regeling fors opgeschroefd. In 2022 komt er 64 miljoen euro bij, zodat voor investeringen in onder andere isolatiemaatregelen en warmtepompen in totaal 228 miljoen euro beschikbaar is.

Met de ISDE-regeling (InvesteringsSubsidie Duurzame energie en Energiebesparing) worden gebouweigenaren sinds 2016 financieel ondersteund bij de aanschaf van kleine duurzame verwarmingsinstallaties die niet onder de SDE+ regeling (Stimulering Duurzame Energieproductie) vallen. Het kabinet heeft onlangs aangekondigd dat de per project toe te kennen ISDE-subsidie voor warmtepompen vanaf 2022 drie jaar lang wordt verhoogd.

Vanaf 3 januari aanstaande staat op de website van rvo een nieuwe ISDE-apparatenlijst met de in het begin van dit artikel genoemde verhoogde bedragen. Een woningeigenaar kan het nieuwe, hogere subsidiebedrag aanvragen voor een warmtepomp of zonneboiler die na 31 december 2021 wordt geïnstalleerd. Voor systemen die voor die datum zijn geïnstalleerd, geldt dus het oude, lagere subsidiebedrag. Zakelijke aanvragers komen voor het hogere bedrag in aanmerking als hun aanvraag na 31 december 2021 wordt ingediend. Een mogelijk effect van de subsidieverhoging kan zijn dat het aantal ISDE-aanvragen in de huidige laatste weken van 2021 stokt omdat woningeigenaren de installatie van hun warmtepomp over de jaarwisseling tillen zodat ze meer subsidie krijgen. Het is overigens toegestaan om na het plaatsen van de warmtepomp nog maximaal twaalf maanden te wachten met het indienen van een ISDE-aanvraag.

Over de schrijver
De redactie van Deurloo BV houdt de ontwikkelingen binnen de installatietechniek, energietechniek bij. Publicaties op de site en de socials.