ISDE-subsidie warmtepompen en zonneboilers 2023
22 november 2022 

ISDE-subsidie warmtepompen en zonneboilers 2023

De ISDE-subsidieregeling is het bekendste financiële stimulerings-instrument voor duurzame verwarmingstechnieken zoals warmtepompen. De komende jaren worden de subsidiebedragen en het budget voor de regeling is fors opgeschroefd. In 2023 is er meer dan 200 miljoen euro beschikbaar voor investeringen in onder andere isolatiemaatregelen, warmtepompen en zonneboilers.

Met de ISDE-regeling (InvesteringsSubsidie Duurzame energie en Energiebesparing) worden gebouweigenaren sinds 2016 financieel ondersteund bij de aanschaf van kleine duurzame verwarmingsinstallaties die niet onder de SDE+ regeling (Stimulering Duurzame Energieproductie) vallen. Het kabinet heeft onlangs aangekondigd dat de per project toe te kennen ISDE-subsidie voor warmtepompen vanaf 2022 drie jaar lang wordt verhoogd.

Op de website van rvo staat de ISDE-apparatenlijst waarop de subsidiebedragen zijn aangegeven. Een woningeigenaar kan een subsidiebedrag aanvragen voor een warmtepomp of zonneboiler.

Voor particulieren zijn de spelregels als volgt. Je moet de subsidie aanvragen voor de woning waar je woont én eigenaar van blijft. Vakantiewoningen of tweede verblijven komen niet in aanmerking voor subsidie. Heb je woningen die je verhuurt of een bedrijf waarvoor je subsidie wil aanvragen? Dan moet je zakelijke ISDE subsidie aanvragen.


Over de schrijver
De redactie van Deurloo BV houdt de ontwikkelingen binnen de installatietechniek, energietechniek bij. Publicaties op de site en de socials.