Installatietechniek voor kerken en monumenten

Installatietechniek voor kerken en monumenten

Succesvolle integratie van elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties in kerken en monumenten vergt ervaring, kennis en vakmanschap. Klimaatinstallaties zoals verwarming en ventilatie dienen energiezuinig te zijn en een comfort te waarborgen afgestemd op het gebruik. Elektrotechniek onopvallend aangelegd, waarbij verlichting juist de schoonheid van het monument kan benadrukken. Bij het ontwerp en de uitvoering oog houden voor het behoud van ons cultureel erfgoed en met service en onderhoud de kwaliteit van de installaties blijven waarborgen. Aan de hand van een aantal door ons gerealiseerde projecten nemen wij u mee op een ontdekkingstocht naar de mogelijkheden op het gebied van energiezuinige installatietechniek in uw kerk en monument.

Nieuwe Kerk Zierikzee

De Nieuwe Kerk in Zierikzee uit 1848 is in het najaar van 2013 grondig gerenoveerd. Hierbij zijn diverse voorzieningen aangebracht om het gebouw multifunctioneel te maken zodat deze gebruikt kan worden voor diverse evenementen. Zo is er inpandig in de oorspronkelijke kerkzaal een gallery gebouwd waarin een toiletgroep, keuken, bar en diverse bergingen zijn ondergebracht. De zaal zelf is voorzien van een achterwand met lichteffecten, een trussensysteem voor showverlichting, elektrotechnische aansluitingen voor onder andere tentoonstellingen, een brandmeld-/ontruimingsinstallatie, nieuwe vloer, vloerverwarming, stralingsverwarming en ventilatie met een variabele inblaastemperatuur en warmteterugwinning. De warmteopwekking voor de vloerverwarming, is uitgevoerd met een warmtepomp in combinatie met een cv-ketel. Deze combinatie samen met de warmteterugwinning zorgt ervoor dat energiegebruik van de installatie geoptimaliseerd wordt. Naast de vloerverwarming als basisverwarming kan de zaal aanvullend verwarmd worden met elektrische stralingsverwarming. Deze elektrische verwarming wordt aangezet op het moment dat de zaal voor een evenement wordt gebruikt. Ook de luchtbehandeling kan een deel van de verwarming verzorgen door de inblaastemperatuur aan te passen. De combinatie van deze systemen zorgt er voor dat er met een minimaal energiegebruik, een comfort voor de bezoeker bereikt kan worden dat in alle gevallen voldoet aan de uitgangspunten. Elektrotechnisch is de kerk voorzien van een nieuwe hoofdaansluiting van 3×200 Ampère en zijn er diverse nieuwe aansluitingen gerealiseerd welke vrijwel onzichtbaar zijn.

Watersnoodmuseum Ouwerkerk

Het watersnoodmuseum is met recht een uniek project te noemen, daar dit museum is gerealiseerd in vier Phoenix caissons welke gebruikt zijn om het dijkgat bij Ouwerkerk te dichten in november 1953. De caissons zijn niet per definitie geschikt om een museum in te huisvesten. Toch is het gelukt om binnen financiële kaders een museum te realiseren, waarin de bezoeker een unieke beleving ervaart. Het unieke karakter van de caissons diende zowel aan de binnenzijde als buitenzijde behouden te blijven. Grote wijzigingen of aanpassingen waren uitgesloten of dienden op zijn minst geminimaliseerd te worden. Vermogens en luchthoeveelheden voor verwarming en ventilatie konden alleen bepaald worden door het verrichten van metingen om zodoende een beeld te krijgen van het temperatuur- en vochtgedrag van de ongeïsoleerde betonnen caissons. Uiteraard moet het watersnoodmuseum ook voldoen aan alle veiligheids- en gezondheidseisen om het aantal bezoekers te kunnen ontvangen.
Met deze uitgangspunten hebben we onder andere een luchtbehandelingsinstallatie ontworpen gebaseerd op het principe van verdringing. Centraal wordt verwarmde en gefilterde lucht met een lage snelheid en een maximale temperatuur van 15 °C ingeblazen. Deze lucht stroom door de caissons en verlaat deze via roosters in het dak. De luchthoeveelheid wordt per seizoen gevarieerd. In de zomer is dit 100%, in het voor- en najaar 50% en in de wintermaanden 10 tot 20% van de maximale luchthoeveelheid van 20.000 m³/h. Dit om de vocht- en temperatuurcondities te optimaliseren. De verwarming in de museumruimten is uitgevoerd met nivolair luchtverwarmers. Deze luchtverwarming past esthetisch goed bij het karakter van het museum en zorgt voor een goede verdeling van de warmte. Elektrotechnisch is het museum voorzien van een licht-krachtinstallatie met de benodigde voedingen en aansluitingen voor verlichting, exposities, winkel, kantoren, koffiecorner en toiletgroepen. Tevens is voorzien in een brandmeld-/ontruimingsinstallatie, noodverlichting + vluchtwegindicatie, algemene en expositieverlichting. In tegenstelling tot de installaties in de Nieuwe Kerk zijn de installaties in het watersnoodmuseum voor een groot deel in het zicht aangebracht, passend bij de uitstraling van de caissons en het museum.

watersnoodmuseum-deurloo     deurloo-installaties-kerk-monument     Nieuwe-Kerk-Zierikzee

 

Over de schrijver
De redactie van Deurloo BV houdt de ontwikkelingen binnen de installatietechniek, energietechniek bij. Publicaties op de site en de socials.