Tel de Zonnestroom

Het grootste deel van de zonnestroom installaties presteert in Nederland goed tot zeer goed. Met een gemiddelde opbrengst van 33,4 kWh per kWp geïnstalleerd vermogen aan zonnepanelen in één week. Een zonnestroom installatie, die gemiddeld in Nederland uit 12 zonnepanelen bestaat, wekt daarmee bijna twee keer zoveel elektriciteit per huishouden op dan gemiddeld wordt verbruikt per week. Dit blijkt uit de actie ‘Tel de Zon’waarbij aan bezitters van zonnepanelen gevraagd werd om tijdens de week van de Solar Days bij te houden hoeveel zonnestroom er die week werd opgewekt door hun zonnestroom installatie.
De opgewekte stroom is een forse hoeveelheid. Tijdens de eerste dagen van de Solar Days was het vrij bewolkt wat de opbrengst natuurlijk heeft verminderd. Meer dan 4000 deelnemers, verspreid over heel Nederland, hebben hun opbrengsten doorgegeven. Daarmee kan het onderzoek representatief genoemd worden voor Nederlandse Zonnestroom installaties.

Solar Days

Van 12 tot en met 18 mei werden dit jaar de Solar Days gehouden. Dit Europese project heeft als doel aandacht te vragen voor zonne-energie. Een bijzondere actie tijdens de Solar Days was ‘Tel de Zon’, georganiseerd door de Stichting Monitoring Zonnestroom in samenwerking met de Universiteit van Utrecht. Door aan zoveel mogelijk bezitters van zonnepanelen te vragen om tijdens de week  van de Solar Days bij te houden hoeveel zonnestroom er die week werd opgewekt door hun systeem, kan er onderzoek worden gedaan naar de prestaties van de systemen. Uit de analyse van de gegevens blijkt dat het overgrote deel van de zonnestroom installaties uitstekend functioneert.

Tel de Zon

De actie ‘Tel de Zon’ geeft een uniek overzicht van zonnestroom in Nederland, want naast de opbrengst gegevens konden de deelnemers ook technische gegevens doorgeven van de zonnestroom installatie, zoals het aantal zonnepanelen, het vermogen van het systeem, het type zonnepanelen, de hellingshoek en oriëntatie. Op basis van deze gegevens kan er een vergelijk gemaakt worden tussen de optimale opbrengst en de werkelijk gerealiseerde opbrengst, ook rekening houdend met informatie over lokale zon-instraling van het KNMI en satellietbeelden. De Stichting Monitoring Zonnestroom maakt voor elke installatie een eigen analyse en elke deelnemer krijgt deze analyse per e-mail toegestuurd. Zo weet iedere deelnemer dus binnenkort of zijn systeem optimaal presteert.

Hoe deed de Zon Energie Centrale Schuddebeurs het?

Van 12 tot en met 18 mei heeft de Zon Energie Centrale Schuddebeurs 833 kWh zonnestroom opgewekt. De laagste dagopbrengst was 93 kWh op 12 mei en de hoogste was 135 kWh op 18 mei. De zonnepanelen zijn gemonteerd op het platte dak van ons bedrijfspand en twee SMA Tripower 9000 TL-20 omvormers zorgen voor de omzetting van gelijk naar wisselstroom. Op deze omvormers zijn ieder 42 polykristallijne zonnepanelen van 250 Wp aangesloten.  Gezien de platdakopstelling met hellingshoek van 15° en oriëntatie zuid/zuidwest heeft ook de Zon Energie Centrale Schuddebeurs uitstekend en bovengemiddeld gepresteerd.

Opbrengst Zon Energie Centrale Schuddebeurs

39 kWh per geïnstalleerde kWp in de week van 12 tot 18 mei

 

Over de schrijver
De redactie van Deurloo BV houdt de ontwikkelingen binnen de installatietechniek, energietechniek bij. Publicaties op de site en de socials.