Zonnepanelen er af?

Afgelopen week werden aan de Singel in Dordrecht zonnepanelen van het dak gehaald in plaats van er op gelegd. Dit lijkt de omgekeerde wereld, maar wat is er echt aan de hand? De zonnepanelen lagen er namelijk al jaren op. De zonnestroominstallatie bleek vergunningplichtig en een vergunning was nooit verleend. Om te voorkomen dat je zoiets overkomt is het belangrijk te weten welke regels er zijn voor plaatsing van zonnepanelen en wanneer er wel of geen vergunning nodig is. Een vergunning is gelukkig niet vaak nodig, maar soms wel. Wanneer wel en wanneer niet? Hieronder gaan we op deze vraag in. Maar eerst de Singel in Dordrecht.

Beschermd stadsgezicht

Aan de Singel in Dordrecht is een vergunning voor het plaatsen van zonnepanelen nodig, omdat de woningen hier onder beschermd stadsgezicht vallen. De Singel valt binnen de 19e eeuwse schil en is in 2013 door het Rijk aangewezen als beschermd stadsgezicht. Een vergunning is dan verplicht. Natuurlijk leidt de sloop van de zonnestroominstallatie tot discussie, want moet de visuele bescherming van een stadsgezicht de energietransitie in de weg staan? In de gemeenteraad van Dordrecht is hierover een jarenlange discussie gevoerd, maar na advies van een speciale commissie is toch besloten dat de zonnepanelen er af moesten.

Wanneer is een vergunning nodig?

Zonnepanelen, maar ook zonnecollectoren die bij een zonneboiler* worden toegepast, zijn van buitenaf zichtbaar en dat betekent dat de plaatsing hiervan aan bepaalde regels moet voldoen. Geen vergunning is nodig als:

  • het gebouw geen Rijks-, provinciaal of gemeentelijk monument is;
  • het gebouw niet in een Rijksbeschermd stads- of dorpsgezicht ligt;
  • als op een plat dak de afstand tot de dakrand groter of gelijk is aan de hoogte die een zonnepaneel of zonnecollector boven het dakvlak uitsteekt;
  • als de zonnepanelen op een hellend vlak niet buiten het dakvlak steken;
  • als de zonnepanelen direct op of in het hellende dakvlak worden geplaatst;
  • als de zonnepanelen of zonnecollectoren dezelfde hellingshoek hebben als het dakvlak;
  • als de overige installatieonderdelen direct onderdeel zijn van de zonnepanelen of als deze overige onderdelen in een bouwwerk worden geplaatst.

In het onderstaande schema kan de vergunningplicht bepaald worden.

schema-vergunning-zonnepanelen

bron: brochure zonnepanelen en zonnecollectoren 2012 Ministerie van Binnenlandse Zaken

Ook handig om even te checken: omgevingsloket.nl. Vraag eventueel aan de gemeente of er nog bijzondere toestemmingen nodig zijn. Uiteraard zijn onze adviseurs altijd op de hoogte van specifieke regels die voor uw gemeente gelden met betrekking tot het plaatsen van zonnepanelen of zonnecollectoren.

 * voor het “oogsten” van warmte in plaats van elektriciteit

Over de schrijver
De redactie van Deurloo BV houdt de ontwikkelingen binnen de installatietechniek, energietechniek bij. Publicaties op de site en de socials.