Lage temperatuur verwarming

Lage temperatuur verwarming

Lage temperatuur verwarmingssystemen worden in Nederland steeds meer de standaard. Dit heeft vooral te maken met de doorbraak van de warmtepomp als warmtebron voor verwarmingssystemen. Door aanscherping van de wetgeving op het gebied van energieverbuik voor nieuwbouw, oftewel de energieprestatie van nieuwbouw, zijn warmtepompen populairder dan ooit en bij een warmtepomp hoort een lage temperatuur verwarming . Lage temperatuur verwarmingssystemen zijn niet nieuw. Vloerverwarming bijvoorbeeld is een lage temperatuurverwarming dat al decennia, met succes, wordt toegepast. In talloze bouwprojecten, in zowel woning- als utiliteitsbouw, hebben bewezen dat lage temperatuur systemen voor ruimteverwarming uitstekend kunnen worden toegepast. Wat is een lage temperatuur verwarming?  Welke voor- en nadelen heeft deze manier van verwarmen en waar moet op gelet worden bij het ontwerp en de uitvoering van zo'n lage temperatuur verwarmingssysteem? Op deze vragen zal in dit artikel worden ingegaan.

De definitie van lage temperatuur verwarming (LTV)

Een lage temperatuur verwarmingssysteem mag zich zo noemen als de aanvoer watertemperatuur niet hoger is dan 55 °C en de retour watertemperatuur maximaal 45 ºC is. In onze installatiepraktijk wordt onderscheidt gemaakt in hoge temperatuur, midden temperatuur, lage temperatuur en zeer lage temperatuursystemen. De aanvoerwatertemperaturen zijn dan maximaal 90, 70, 55 en 35 ºC. Traditioneel werd bij een verwarmingsinstallatie met radiatoren altijd uitgegaan van een 90/70 °C systeem. Dit was ook nodig, om gebouwen in de winter op een aangename temperatuur te kunnen verwarmen. Voor de eerste oliecrisis in 1973 was er nauwelijks sprake van energiebesparende maatregelen zoals isolatie of dubbel glas. Kijk maar eens om je heen in gebouwen die voor dit jaartal zijn gebouwd. Grote kans dat je enkel glas in stalen kozijnen en ongeïsoleerde muren en daken tegenkomt. Ook gierde de wind door de kamers. Koude lucht rechtstreeks van buiten met de zeer aangename buitentemperatuur van 20 ºC onder nul (althans in 1963, het jaar van die beroemde elfstedentocht). Alleen een verwarmingsinstallatie met een hoge aanvoertemperatuur kon de warmte realiseren die nodig was om een behaaglijk klimaat te garanderen.